Reeën project IVN

In het onderwijs worden de vakgebieden taal, lezen, rekenen en spelling dagelijks aangeboden. Daarnaast krijgen de kinderen lessen in wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs, verkeer, engels en creatieve vorming. Om de lessen uit te breiden en te laten beleven worden externe organisaties ingezet, zoals Scala (Kunst & Cultuur educatie) met voorstellingen en workshops, VVN (Verkeer educatie)met fietscontrole en verkeersexamen en IVN (Natuur en Milieu Educatie) met excursies en projectlessen, maar ook lokale partijen worden hierbij betrokken.

In het kader van Natuur en Milieu educatie (NME) organiseert IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) vanuit het Ministerie van Onderwijs, Milieu en Natuur projectlessen voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. De IVN ontwikkeld de lessen en geven deze aan alle scholen. Ieder jaar zijn dit drie projecten, zoals kleine beestjes, plastic soep en reeën. De lessen zijn vakoverstijgend en dit betekent dat er verschillende vakken in de lessen aan bod komen, bijvoorbeeld wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs, rekenen, taal, creatieve vorming en kennis van de natuur in de omgeving. Een project bestaat uit een theorieles in de klas met o.a. een powerpoint presentatie, vervolgens een praktijkles.

Vrijdag 10 juni jl. hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 van KC de Vuursteen de praktijkles ervaren rondom reeën. De leerkrachten van de groepen hebben de kinderen meegenomen naar het bos om daar sporen van reeën te zoeken; hoefafdrukken, ligplaatsen, eetplekken en territorium afbaken plekken. Zijn het verse sporen of zijn de sporen oud? Kun je een ree horen? Welke geluiden maken ze? Soms gaat er een ouder mee die aanvullende informatie kan laten zien/geven.

Ga terug naar de vorige pagina