'Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vlam', Plutarchus
'Natuurlijk spelen en leren'
'Samen spelen, samen leren'
'Welbevinden en betrokkenheid'
'Talentontwikkeling, oa. met 3D printer'
'Ondernemingszin, samen met het dorp'
'Creativiteit, amfitheater'
'Buiten leren, in de moestuin'
'Dorpskracht'

Kindcentrum ‘De Vuursteen’

Onze visie op goed onderwijs:

‘onderwijs waarbij kinderen betrokken zijn, zich voortdurend ontwikkelen en zich er goed bij voelen, samen met ouders, en binnen het onderwijs wordt bewust aandacht gegeven aan creativiteit, talentontwikkeling en ondernemingszin van kinderen en leerkrachten.’

Alles onder één dak, voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Kindcentrum de Vuursteen, waarin de basisschool en  kinderopvang KaKa hand in hand werken aan de ontwikkeling van de kinderen. KaKa biedt kleinschalige en professionele opvang in en om de school. Voor de allerjongsten is er kinderopvang en voor de kinderen van 2 tot 4 jaar is er enkele dagdelen per week peuterspeelzaal. Daarnaast is er een 3+ groep waarin kinderen eens per week in groep 1 meedraaien om de overgang naar de basisschool vloeiend te laten verlopen.

Onderwijs in beweging Goed onderwijs is voor ons: onderwijs waarbij kinderen maximaal betrokken zijn, zich voortdurend ontwikkelen en waarbij ze zich goed voelen. Het onderwijs is afgestemd op de individuele ontwikkeling van het kind. Leerkrachten geven les in kleine (combinatie) groepen. Hierdoor is er ruimte voor individuele aandacht en leren kinderen zelfstandig werken. De kracht van kindcentrum de Vuursteen is dat er veel contact is tussen de groepen. Kinderen hebben zo de kans van zowel leeftijdsgenootjes als kinderen uit andere groepen te leren.

Ouders in beweging Ouders zijn actief betrokken bij school en deelgenoot van de ontwikkeling van hun kind. Afstemming tussen leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders vindt doorlopend plaats. Daarnaast vervullen ouders, grootouders en dorpsgenoten een actieve en ondersteunende rol binnen de brede school.

Wapserveen in beweging Het kindcentrum De Vuursteen, gelegen in een groene omgeving, is onder één dak gevestigd met het multifunctioneel centrum De Wiekslag. Samen vormen zij het kloppend hart van Wapserveen. Hierdoor beschikt de school over de extra ruimte en faciliteiten die De Wiekslag biedt en is de sportzaal binnen handbereik. Ook is een actieve samenwerking met het verenigingsleven en de vele ondernemers die Wapserveen rijk is. Gezamenlijk worden allerlei activiteiten georganiseerd.

Jaarkalender

Dit staat er de komende tijd te gebeuren:

Laatste nieuws

Visie in ontwikkeling
Onze visie op kindgericht onderwijs is altijd in ontwikkeling, in beweging. Als school betrekken we kinderen, leerkrachten en ouders graag bij ons onderwijs. Het schooljaar 2016-2017 zijn er werkgroepen geformeerd tussen leerkrachten en ouders, om de visie te bekrachtigen. Binnen de werkgroepen wordt aan doelen vanuit de speerpunten ‘Welbevinden en Betrokkenheid gewerkt. Er zijn voor dit jaar een vijftal werkgroepen geformeerd:
1 ‘Groepsplannen en groepsoverzichten’; dit is een werkgroep die bekijkt of we de administratie van een leerkracht kunnen verminderen. Er wordt een minder bewerkelijk format gemaakt waar alle leraren op beide scholen mee gaan werken. Deze werkgroep leerkrachten, is voor de zomervakantie al begonnen.
2 ‘Schooltijden’; de helft van de scholen in Nederland heeft dezelfde tijden als wij, de andere helft maakt gebruik van 3 mogelijkheden:
A. kinderen hebben dezelfde schooltijden als nu maar zijn allemaal op vrijdagmiddag vrij.
B. kinderen tussen de middag allemaal op school overblijven en dan bijv. 3 kwartier eerder vrij zijn.
C. alle dagen even lang zijn, dus ook de woensdag.
Er zijn regelmatig vragen van ouders die graag andere schooltijden zouden willen. Het is tijd voor een onderzoek. De werkgroep ouders en leerkrachten gaat er mee aan de slag.
3 ‘Engels’; we zijn toe aan een nieuwe methode Engels op beide scholen. Wat gaan we doen? Wettelijk is het verplicht om Engels te geven aan groep 7 en 8. Maar daar tegenover staan scholen die Engels vanaf groep 1 geven. Onze werkgroep leerkrachten gaat dit onderzoeken. Punt is uiteraard wel dat als we meer Engels gaan geven, er een ander vakgebied tijd moet inleveren. Altijd lastig.
4 ‘Communicatie/ouderbetrokkenheid’. Hoe zorgen we er voor dat de communicatie naar ouders en anderen optimaal is? En hoe kunnen we nog meer ouders betrekken bij de school? Er komt een werkgroep ouders en leerkrachten, die hier mee bezig gaat.
5 ‘Profilering’. We vinden het belangrijk dat er onderwijs blijft bestaan in onze dorpen. Een manier daarvoor is ons duidelijk op de kaart te zetten. Dit kan bijv. door onze huidige visie te vertalen naar een bepaalde profilering (bijv. we worden de ondernemende school) of we vinden een (vernieuwings) concept dat het beste bij ons past. De werkgroep ouders en leerkrachten gaat zich verdiepen in de theorie en evt. scholen bezoeken.

Samenwerking KC de Vuursteen met IVN Westerveld en Landschapsbeheer

Als school vinden wij, vanuit onze visie;

‘onderwijs waarbij kinderen betrokken zijn, zich voortdurend ontwikkelen en zich er goed bij voelen, samen met ouders, en binnen het onderwijs wordt bewust aandacht gegeven aan creativiteit, talentontwikkeling en ondernemingszin van kinderen en leerkrachten.’

de samenwerking met de omgeving belangrijk. Wij betrekken regelmatig ouders, dorpsgenoten, ondernemers, beweegcoaches, IVN, Landschapsbeheer, de Bibliotheek e.a. bij ons onderwijs. We willen de kinderen een rijke leeromgeving bieden, waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen.

In het kader van de samenwerking met IVN en Landschapsbeheer gaan de kinderen in begin december gezamenlijk zorg dragen voor de aanplanting van o.a. bosplantsoen op het dorpsplein, bij het amfitheater en de insectentuin. De expertise van deze partijen past bij de speerpunten ondernemingszin en talentontwikkeling.

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4