'Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vlam', Plutarchus

Kindcentrum ‘De Vuursteen’

Onze visie op goed onderwijs:

‘Onderwijs waarbij kinderen betrokken zijn, zich voortdurend ontwikkelen en zich er goed bij voelen, samen met ouders. Binnen het onderwijs wordt bewust aandacht gegeven aan creativiteit, talentontwikkeling en ondernemingszin van kinderen en leerkrachten.’

De volgende OUD PAPIER AKTIE is op:  15 mei 2024

Wilt u zo vriendelijk zijn het papier om 18.00 uur aan de weg te zetten.
Graag goed bundelen of in dozen verpakken, zodat het niet weg kan waaien.

Volgende oud papieracties zijn op:
12 juni 2024

_________________________________________________________________

LEERLINGENRAAD

Van de groepen 3 t/m 8 zijn de kinderen vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Zij hebben regelmatig overleg.

Marijn Bastiaansen groep 4

Elin Idserda groep 5

Bente Marcelis groep 6

Julian Derks groep 7

Mirco Oosting groep 8

 

Wat is de leerlingenraad ?

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn uit verschillende groepen. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.

_____________________________________________________________________

Pannenkoekendag 

Heerlijke pannenkoeken zijn er gebakken. We bedanken de bakkers hiervoor. Speciaal werd er op school gebakken voor Jacob en Jolanda van de ijsvereniging. Zij waren uitgenodigd door de leerlingenraad. Voor komende winter is al (informeel) gesproken over minstens een week ijsplezier op de ijsbaan.

 

 

Wij vieren de LENTE

In de onderbouw zijn we begonnen met het thema boerderij/lente en daaruit voortvloeiend ‘jonge dieren’.

groep 1 en 2

 

Thema Boerderij groep 3 en 4

Zintuigen prikkelen…….ruiken, voelen en kijken. Welk dier eet dit nou?

____________________________________________________________________________________

Ateliers Boerderij

De eerste ronde van de ateliers was een groot succes! De kinderen hebben genoten. Welbevinden, betrokkenheid, ouderhulp, creatief bezig zijn en ontdekken.

___________________________________________________________________________________________________

Thema sport en ontspanning

Het project werd afgesloten met een skate-clinic.

____________________________________________________________________________________________________

Streetwise

ANWB Streetwise op school. Het verkeersprogramma is praktisch, leuk én leerzaam. Om kinderen beter te leren omgaan met het drukke verkeer.

SCHAATSPRET

Op donderdag 11 januari lag er een stevige laag ijs op de ijsbaan. We werden uitgenodigd door de ijsvereniging om ’s ochtends de dag te beginnen op de ijsbaan. We hebben genoten van deze frisse, maar fantastische ochtend.

 

 

Natuurwerkdag Junior

🐦De leerlingen hebben zich goed vermaakt tijdens de Natuurwerkdag Junior! Samen met de werkgroep Heideschoners van de Vogelwacht Uffelte hebben zij een stuk heide op het Holtingerveld geschoond. Een belangrijke klus, want veel vogels, zoals de roodborsttapuit, veldleeuwerik en nachtzwaluw vinden in dit gebied hun thuis. Door de omstandigheden van het terrein zoveel mogelijk in stand te houden, blijft het een gunstige leefomgeving voor deze soorten.
🌱Naast dat het een nuttige werkdag in het groen was, was het ook leerzaam. Een van de leerlingen: ‘We weten nu heel veel van de omgeving en leren waarom het belangrijk is dat de heide wordt geschoond. Door de boompjes uit de grond te trekken, groeit de heide niet dicht en dit is goed voor de vogels en andere dieren die hier leven.’

 

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

Oud papier

14 februari 2024

27 maart 2024

15 mei 2024

12 juni 2024

17 juli 2024

4 september 2024

2 oktober 2024

13 november 2024

18 december 2024

 

visual_3

visual_1

visual_2

visual_4