'... het ontsteken van een vlam' (Plutarchus)
'Gepersonaliseerd leren met Snappet'
'Lunch in het amfitheater'

Oud papier

De ouders van onze school halen al vele jaren papier op, omdat dat een belangrijke bron van inkomsten vormt, waarmee extra activiteiten voor de kinderen gedaan kunnen worden.

Planning oud papier 2018-2019