'Buiten leren in onze Smoestuin'

Nieuws

dinsdag 07 december 2021

Oud papier

14 februari 2024

27 maart 2024

15 mei 2024

12 juni 2024

17 juli 2024

4 september 2024

2 oktober 2024

13 november 2024

18 december 2024

 

Lees verder

 

 

 

Lees verder

Nieuws van de leerlingenraad en Spr!nt

‘De School BIOS’
De leerlingenraad heeft in het overleg met juf Hennie en juf Antje een voorstel gedaan voor het organiseren van een activiteit voor alle
kinderen van KC de Vuursteen. Samen met het bedrijf Spr!nt wordt er een filmavond georganiseerd ‘De school BIOS’ op vrijdag 14 februari
as.

Samen zijn met Valentijnsdag was een mooie aanleiding om een filmavond te organiseren. Er wordt €2,00 pp. gevraagd voor deze
filmavond. Het geld dat de leerlingenraad en Spr!nt hiermee verdienen komt ten goede aan een extra activiteit voor de kinderen dit schooljaar.
Verdere informatie hierover volgt t.z.t.

Kom gezellig film kijken in de ‘Schoolbios’ samen met je broer(s)/zus(sen), opa’s/oma’s, papa/mama.
Heb je broertjes/zusjes bij de peuters? Deze zijn samen met papa/mama ook van harte welkom.

Wanneer: 14 februari as
Tijd: 17.30 – 18.15 uur ‘School BIOS’ voor peuters en kleuters
19.00 – 21.00 uur ‘School BIOS’ voor de middenbouw en bovenbouw

In de pauze (15 min) kan er drinken/lekkers gekocht worden in de ‘bios-kiosk’ van de leerlingenraad en Spr!nt.
We zien jullie graag!

Groeten leerlingenraad en SPR!NT KC de Vuursteen

Lees verder
maandag 04 november 2019

Nieuws uit de Smoestuin

De kippen in het kippenhok voelen zich steeds beter thuis. Er wordt goed voor ze gezorgd door de tuindienst en de kinderen van de BSO. De eerste eieren zijn vorige week gevonden in het hok. Gelijk maar even het hok verschoond en een praatje gemaakt met de kippen en even geknuffeld. We hopen op meerdere eieren, zodat we deze kunnen gaan verkopen. De verkoop loopt goed en fijn om te zien dat vele ouders gebruik maken van de eigen verkoop.

Lees verder
dinsdag 17 april 2018

Winkelkarmuntjes in de verkoop

3Dwinkelmuntjes voor de klanten van de COOP in Vledder. De kinderen van groep 6/7/8 van KC de Vuursteen in Wapserveen zijn een samenwerking aangegaan met supermarkteigenaar Doede Simonides. De kinderen runnen vanuit het oogpunt van ‘ondernemingszin en talentontwikkeling’ hun eigen bedrijfje Spr!nt en proberen met verschillende activiteiten geld te verdienen. Ze ontwikkelen in samenwerking met Jan Idserda uit Wapserveen ook 3D- ontwerpen. Dat heeft nu geresulteerd in muntjes voor de winkelkarretjes en een enthousiaste winkeleigenaar.

Op dinsdag 24 april as van 11.30 tot 13.00 uur worden de muntjes door de leerlingen van de Vuursteen in Wapserveen aan klanten van de COOP Vledder aangeboden. Dan laten Cheyenne Baas, Milan Scholten en Stijn en Cas Vuijk ook zien wat 3D inhoud.

Lees verder
Samen werken aan talenten in Wapserveen
Solderen, handwerken, programmeren met LEGO Mindstorm, 3Dprinten, koken en kleien. Een greep uit de talenten die worden aangeboden op Kindcentrum de Vuursteen in Wapserveen.
Talentontwikkeling, creativiteit en ondernemingszin zijn de speerpunten in de kindgerichte onderwijsvisie op KC de Vuursteen.
De samenwerking tussen het dorp en het kindcentrum is een grote kracht in Wapserveen.
De kinderen laten ontdekken, ervaren en ontwikkelen van talenten vergroot het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. Als je goed in je vel zit, ben je betrokken bij je eigen leerproces.
Ouders, opa’s, oma’s en overige dorpsgenoten assisteren met veel enthousiasme bij de talentateliers op KC de Vuursteen. De kinderen van groep 3 t/m 8 werken met veel plezier samen met de ‘specialisten’ aan hun gekozen talent. Maar niet alleen de vrijdagmiddag staat in het teken van talentontwikkeling. Elke week werken de kinderen met een weektaak waarbij zij de mogelijkheid en de vrijheid hebben om eigen talenten te ontwikkelen, zoals het schrijven van een boek, gymlessen geven, werkstukken en presentaties maken. Kortom betekenisvol onderwijs waarbij kinderen zichzelf mogen ontdekken.
Lees verder
maandag 13 november 2017

Weekblad KC de Vuursteen

De kinderen van groep 3 t/m 8 werken momenteel aan het thema ‘Multimedia’ bij Topondernemers. Verschillende soorten media en de wereld om ons heen komt hier aan bod. Samen met de kinderen is het idee bedacht om een weekblad van KC de Vuursteen te maken met nieuws uit het dorp en het kindcentrum. De komende 6 weken is het weekblad een pilot. In januari wordt het geëvalueerd en gekeken of het vervolg krijgt. U kunt abonnee worden voor 1 euro (6 weken) of sponsor voor 2,50 euro per 6 weken. Als sponsor komt uw logo op het weekblad te staan. De komende dagen komen de kinderen bij u langs de deur met de vraag of u abonnee wilt worden. De redactie en bezorging ligt in handen van de kinderen.

Lees verder
maandag 09 oktober 2017

Oproep Leerlingenraad
Voor het schooljaar 2017-2018 worden de kinderen van groep 5 t/m 8 uitgedaagd om zich kandidaat te stellen voor de leerlingenraad. Na de herfstvakantie vindt de verkiezing plaats.

leerlingenraad oproep

Lees verder
dinsdag 10 januari 2017

Visie in ontwikkeling
Onze visie op kindgericht onderwijs is altijd in ontwikkeling, in beweging. Als school betrekken we kinderen, leerkrachten en ouders graag bij ons onderwijs. Het schooljaar 2016-2017 zijn er werkgroepen geformeerd tussen leerkrachten en ouders, om de visie te bekrachtigen. Binnen de werkgroepen wordt aan doelen vanuit de speerpunten ‘Welbevinden en Betrokkenheid gewerkt. Er zijn voor dit jaar een vijftal werkgroepen geformeerd:
1 ‘Groepsplannen en groepsoverzichten’; dit is een werkgroep die bekijkt of we de administratie van een leerkracht kunnen verminderen. Er wordt een minder bewerkelijk format gemaakt waar alle leraren op beide scholen mee gaan werken. Deze werkgroep leerkrachten, is voor de zomervakantie al begonnen.
2 ‘Schooltijden’; de helft van de scholen in Nederland heeft dezelfde tijden als wij, de andere helft maakt gebruik van 3 mogelijkheden:
A. kinderen hebben dezelfde schooltijden als nu maar zijn allemaal op vrijdagmiddag vrij.
B. kinderen tussen de middag allemaal op school overblijven en dan bijv. 3 kwartier eerder vrij zijn.
C. alle dagen even lang zijn, dus ook de woensdag.
Er zijn regelmatig vragen van ouders die graag andere schooltijden zouden willen. Het is tijd voor een onderzoek. De werkgroep ouders en leerkrachten gaat er mee aan de slag.
3 ‘Engels’; we zijn toe aan een nieuwe methode Engels op beide scholen. Wat gaan we doen? Wettelijk is het verplicht om Engels te geven aan groep 7 en 8. Maar daar tegenover staan scholen die Engels vanaf groep 1 geven. Onze werkgroep leerkrachten gaat dit onderzoeken. Punt is uiteraard wel dat als we meer Engels gaan geven, er een ander vakgebied tijd moet inleveren. Altijd lastig.
4 ‘Communicatie/ouderbetrokkenheid’. Hoe zorgen we er voor dat de communicatie naar ouders en anderen optimaal is? En hoe kunnen we nog meer ouders betrekken bij de school? Er komt een werkgroep ouders en leerkrachten, die hier mee bezig gaat.
5 ‘Profilering’. We vinden het belangrijk dat er onderwijs blijft bestaan in onze dorpen. Een manier daarvoor is ons duidelijk op de kaart te zetten. Dit kan bijv. door onze huidige visie te vertalen naar een bepaalde profilering (bijv. we worden de ondernemende school) of we vinden een (vernieuwings) concept dat het beste bij ons past. De werkgroep ouders en leerkrachten gaat zich verdiepen in de theorie en evt. scholen bezoeken.

Lees verder
donderdag 10 november 2016

Samenwerking KC de Vuursteen met IVN Westerveld en Landschapsbeheer

Als school vinden wij, vanuit onze visie;

‘onderwijs waarbij kinderen betrokken zijn, zich voortdurend ontwikkelen en zich er goed bij voelen, samen met ouders, en binnen het onderwijs wordt bewust aandacht gegeven aan creativiteit, talentontwikkeling en ondernemingszin van kinderen en leerkrachten.’

de samenwerking met de omgeving belangrijk. Wij betrekken regelmatig ouders, dorpsgenoten, ondernemers, beweegcoaches, IVN, Landschapsbeheer, de Bibliotheek e.a. bij ons onderwijs. We willen de kinderen een rijke leeromgeving bieden, waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen.

In het kader van de samenwerking met IVN en Landschapsbeheer gaan de kinderen in begin december gezamenlijk zorg dragen voor de aanplanting van o.a. bosplantsoen op het dorpsplein, bij het amfitheater en de insectentuin. De expertise van deze partijen past bij de speerpunten ondernemingszin en talentontwikkeling.

Lees verder