'Buiten leren in onze Smoestuin'

Nieuws

dinsdag 10 januari 2017

Visie in ontwikkeling
Onze visie op kindgericht onderwijs is altijd in ontwikkeling, in beweging. Als school betrekken we kinderen, leerkrachten en ouders graag bij ons onderwijs. Het schooljaar 2016-2017 zijn er werkgroepen geformeerd tussen leerkrachten en ouders, om de visie te bekrachtigen. Binnen de werkgroepen wordt aan doelen vanuit de speerpunten ‘Welbevinden en Betrokkenheid gewerkt. Er zijn voor dit jaar een vijftal werkgroepen geformeerd:
1 ‘Groepsplannen en groepsoverzichten’; dit is een werkgroep die bekijkt of we de administratie van een leerkracht kunnen verminderen. Er wordt een minder bewerkelijk format gemaakt waar alle leraren op beide scholen mee gaan werken. Deze werkgroep leerkrachten, is voor de zomervakantie al begonnen.
2 ‘Schooltijden’; de helft van de scholen in Nederland heeft dezelfde tijden als wij, de andere helft maakt gebruik van 3 mogelijkheden:
A. kinderen hebben dezelfde schooltijden als nu maar zijn allemaal op vrijdagmiddag vrij.
B. kinderen tussen de middag allemaal op school overblijven en dan bijv. 3 kwartier eerder vrij zijn.
C. alle dagen even lang zijn, dus ook de woensdag.
Er zijn regelmatig vragen van ouders die graag andere schooltijden zouden willen. Het is tijd voor een onderzoek. De werkgroep ouders en leerkrachten gaat er mee aan de slag.
3 ‘Engels’; we zijn toe aan een nieuwe methode Engels op beide scholen. Wat gaan we doen? Wettelijk is het verplicht om Engels te geven aan groep 7 en 8. Maar daar tegenover staan scholen die Engels vanaf groep 1 geven. Onze werkgroep leerkrachten gaat dit onderzoeken. Punt is uiteraard wel dat als we meer Engels gaan geven, er een ander vakgebied tijd moet inleveren. Altijd lastig.
4 ‘Communicatie/ouderbetrokkenheid’. Hoe zorgen we er voor dat de communicatie naar ouders en anderen optimaal is? En hoe kunnen we nog meer ouders betrekken bij de school? Er komt een werkgroep ouders en leerkrachten, die hier mee bezig gaat.
5 ‘Profilering’. We vinden het belangrijk dat er onderwijs blijft bestaan in onze dorpen. Een manier daarvoor is ons duidelijk op de kaart te zetten. Dit kan bijv. door onze huidige visie te vertalen naar een bepaalde profilering (bijv. we worden de ondernemende school) of we vinden een (vernieuwings) concept dat het beste bij ons past. De werkgroep ouders en leerkrachten gaat zich verdiepen in de theorie en evt. scholen bezoeken.

Lees verder
donderdag 10 november 2016

Samenwerking KC de Vuursteen met IVN Westerveld en Landschapsbeheer

Als school vinden wij, vanuit onze visie;

‘onderwijs waarbij kinderen betrokken zijn, zich voortdurend ontwikkelen en zich er goed bij voelen, samen met ouders, en binnen het onderwijs wordt bewust aandacht gegeven aan creativiteit, talentontwikkeling en ondernemingszin van kinderen en leerkrachten.’

de samenwerking met de omgeving belangrijk. Wij betrekken regelmatig ouders, dorpsgenoten, ondernemers, beweegcoaches, IVN, Landschapsbeheer, de Bibliotheek e.a. bij ons onderwijs. We willen de kinderen een rijke leeromgeving bieden, waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen.

In het kader van de samenwerking met IVN en Landschapsbeheer gaan de kinderen in begin december gezamenlijk zorg dragen voor de aanplanting van o.a. bosplantsoen op het dorpsplein, bij het amfitheater en de insectentuin. De expertise van deze partijen past bij de speerpunten ondernemingszin en talentontwikkeling.

Lees verder
dinsdag 13 september 2016

Buiten en binnen les

Op KC de Vuursteen maken de leerkrachten gebruik van de mogelijkheden om de lessen buiten en binnen te geven. Er worden lessen gegeven in de klassen, het ‘Hart’ van de school, maar ook in het amfitheater, op het plein of in de zandbak. Om vakken als rekenen, taal, spelling en andere vakgebieden ook eens buiten de klas te geven, worden kinderen geïnspireerd en uitgedaagd om verder te denken dan alleen de ‘boekjes’. Op deze manier kun je op verschillende manieren de omgeving bij het leren betrekken en wordt het voor de kinderen betekenisvol. Hierbij worden ook andere talenten aangesproken.

Lees verder
zaterdag 16 juli 2016

1e schooldag school en KaKa KC de Vuursteen

Op maandag 29 augustus as beginnen we weer, peuterspeelzaal (9.00-11.30 uur) en school. Deze dag heeft school een continuerooster, 8.30-14.15 uur.
De kinderen van school beginnen de ochtend, om 8.30 uur, in de ‘nieuwe’ groepen en vanaf ongeveer 10.30 uur worden er activiteiten georganiseerd rondom en in de school en de groepen door elkaar. De kinderen van KaKa doen gezellig mee met de activiteiten.
We vinden het fijn om de eerste dag als een ‘Ontmoeting’ te beginnen met ouders en kinderen van school en KaKa.
Voor alle ouders is er vanaf 8.30 uur de gelegenheid om elkaar en team te ontmoeten, onder het genot van een kop koffie. Rond 12.00 uur eten de kinderen van school en opvang gezamenlijk pannenkoeken (gebakken door de ouders, mix is inmiddels meegegeven) en daarna gaan de kinderen van school met de leerkracht naar de eigen groep en kan een start gemaakt worden met andere les activiteiten. Om 14.15 uur gaan we naar huis.

Lees verder
woensdag 13 juli 2016

Schoolkrant zomer 2016

De schoolkrant zomereditie is wederom gemaakt door een redactie van kinderen. Alle kinderen hebben hierin een stukje geschreven of getekend. Ook kunt u weer genieten van de filmpjes, door de QR-code te scannen, van groep 3/4/5 en 6/7/8. Alle gezinnen van school en KaKa krijgen er deze week 1 mee naar huis.

Veel lees- en kijkplezier!

 

 

Lees verder
donderdag 30 juni 2016

Uitnodiging informatieavond KC de Vuursteen

Donderdag 7 juli a.s., 20.00 uur organiseert KC de Vuursteen een informatieavond voor huidige en nieuwe ouders en andere betrokkenen bij de school.

uitnodiging ouderavond 07072016

Lees verder

Reeën project IVN IMG_4930

In het onderwijs worden de vakgebieden taal, lezen, rekenen en spelling dagelijks aangeboden. Daarnaast krijgen de kinderen lessen in wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs, verkeer, engels en creatieve vorming. Om de lessen uit te breiden en te laten beleven worden externe organisaties ingezet, zoals Scala (Kunst & Cultuur educatie) met voorstellingen en workshops, VVN (Verkeer educatie)met fietscontrole en verkeersexamen en IVN (Natuur en Milieu Educatie) met excursies en projectlessen, maar ook lokale partijen worden hierbij betrokken.

In het kader van Natuur en Milieu educatie (NME) organiseert IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) vanuit het Ministerie van Onderwijs, Milieu en Natuur projectlessen voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. De IVN ontwikkeld de lessen en geven deze aan alle scholen. Ieder jaar zijn dit drie projecten, zoals kleine beestjes, plastic soep en reeën. De lessen zijn vakoverstijgend en dit betekent dat er verschillende vakken in de lessen aan bod komen, bijvoorbeeld wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs, rekenen, taal, creatieve vorming en kennis van de natuur in de omgeving. Een project bestaat uit een theorieles in de klas met o.a. een powerpoint presentatie, vervolgens een praktijkles.

Vrijdag 10 juni jl. hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 van KC de Vuursteen de praktijkles ervaren rondom reeën. De leerkrachten van de groepen hebben de kinderen meegenomen naar het bos om daar sporen van reeën te zoeken; hoefafdrukken, ligplaatsen, eetplekken en territorium afbaken plekken. Zijn het verse sporen of zijn de sporen oud? Kun je een ree horen? Welke geluiden maken ze? Soms gaat er een ouder mee die aanvullende informatie kan laten zien/geven.

Maandag 13 juni jl. zijn de jongste groepen naar een hertenkamp geweest. Zij kregen daar dezelfde informatie op niveau aangeboden en groep 3/4 heeft opdrachten op het schoolplein uitgevoerd.

Alle kinderen hebben het als leerzaam ervaren. Soms werd een hert gezien in het veld, of een hertenkalf gevonden in het hertenkamp. Er was van alles te zien, voelen en ruiken wat met reeën te maken heeft. Wij als schoolteam ervaren deze ‘ervarings’lessen van het IVN een verrijking voor de kinderen.

Lees verder

Ondernemersontbijt Spr!nt 31 mei a.s.

Dinsdag 31 mei a.s. organiseert het schoolbedrijfje Spr!nt een ondernemersontbijt voor de ondernemers uit Wapserveen. Het thema is onderwijs en ondernemen, samen sterk. Het doel van het ontbijt is de verbinding te maken als bedrijf Spr!nt met de ondernemers in de buurt. Hoe kunnen we elkaar versterken? Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we de dorpskracht verstevigen? Het bedrijfje Spr!nt wordt gevormd door kinderen uit groep 6/7/8. De kinderen hebben ieder een eigen talent, dat wordt ingezet om het bedrijf te runnen.

Lees verder

Dag 3 in Appelscha

Gisteravond een mooie speurtocht gelopen over de meest mooie Appelschase bospaadjes met dank aan juf Hennie.  Fanatiek werd er gestreden om de titel beste speurders. CSI Appelscha. Over Appelschase gesproken. @jufStefanie; Alles is weer goed met de bakker! Ze is het nu met ons eens dat het Appelschase brood niet alleen is voor de Appelschase mensen. We mogen het nu gewoon bestellen en opeten, zonder dat dit ten koste gaat van ……..
Bij terugkomst deel 2 van de film. Weer een half uur gekeken. Toen de film stilgezet werd, snapte iedereen de boodschap en nokte af naar boven. Vanaf nu ’s avonds de televisie uit en de kinderen gaan braaf slapen.*
Bij binnenkomst ontdekte juf Patricia een serene rust. Om die vervolgens enigszins te doorbreken.. Wat gaan we doen??!! Om 9 uur gingen we ontbijten en lunchpakket maken. Er hing weer een paklijst, waarvan het belang steeds duidelijker wordt bij de kinderen. Het is handiger om handige spulletjes als lunchpakket, veldfles, regenpak en droog tenue bij je te hebben. Ook zonnebrand niet vergeten.  Daarna corvee en om half elf op voetreis naar het avonturenpark Duinenzathe. Alwaar we om 10.32 uur arriveerden. Je kunt 3 x proberen te pinnen en dan blokkeert de pinpas.
Vervolgens begonnen de lessen. Allereerst heeft elk kind z’n eerste rijles gehad. Afgezien van wat blikschade en aanrijdingen een goede ervaring. Daarna speelden we apenkooi. Vervolgens testten we de zwaartekracht bij een (bijna) verticale boottocht. En daar waar de kinderen gisteren de motor misten in de kano, werd dat nu ruimschoots goedgemaakt in een fluisterbootvaartocht. Na het uitzetten van de griezeltocht, waarbij het schrikvermogen op de proef werd gesteld door de meest technische onderdelen in een gecreëerde donkere ruimt . De zelfredzaamheid werd vergroot door de kinderen zelfstandig boodschappen te laten doen, waarbij de nadruk lag op vriendelijke communicatie (met de Appelschase …) en het beheren van het budget.  Na een les middelpuntvliedende kracht werd het tijd om de vissen te voeren.. En ook de verhouding tussen ijzer en weefsel werd onderzocht.
Nadat  meester 3 maal gecommuniceerd had dat tussen 15.00 uur en 16.00 uur de souvenirwinkel openging en Ilan dit ter bevestiging ging navragen, scoorde hij een punt op het gebied van zelfredzaamheid. Zekerheid voor alles. Neem niet alles ter kennisgeving aan van meester, maar vraag het na! Een tweemaster uit de tijd van de VOC werd bezichtigd.

Om vijf uur  was de laatste groep terug. Op de fiets souvenirs kopen. Daar hebben we morgen geen tijd voor. Het is nu zeven uur. De bonte avond staat op het punt van beginnen. We smikkelen erop los van de barbecue. Goed naar de zin, tot morgen!

* Indien dit niet werkt, kunt u hierover geen contact opnemen met de schoolreisbegeleiding..

Lees verder

Dag 2 in Appelscha

De tweede dag nadert het eten en het avondprogramma.
Gisteravond werd het binnenprogramma van de middag voortgezet. We leken wel een animatieteam met elkaar!
We speelden het chaosvragenspel, waarbij de kinderen opdrachten moesten zoeken en deze voor de zeer strenge jury moesten uitvoeren.
Het waren opdrachten als doe met je groep iets raars met je haar. Maak een lofgedicht op een van de leiding. Beschrijf de schoonheid van het kamp in een kort gedicht, bouw een pyramide met je groep enzovoort. De schone taak van de jury; het beoordelen van dit alles!
Vervolgens speelden we stoelendans waarbij de jongens bij de meiden op schoot gingen en vice versa. Leuk dat er ook een volwassen juf meedeed, die streed voor wat ze waard was! Complimenten.
Het was eerder rustig gisteravond dan we verwachtten!
Dinsdagochtend het traditionele Stille Ontbijt. Ging goed, wel was het erg rustig. Vervolgens moesten de kinderen hun tassen pakken met daarin regenpak, droge kleding, lunchpakket en veldfles met drinken.
We fietsten 13 kilometer naar het Gevangenismuseum. Daar hadden we een leuke rondleiding in 2 groepen. Vol met inspiratie voor nieuwe schoolregels fietsten we naar Ravenswoud, alwaar we gingen kanovaren. Een flinke tocht met hier en daar een nat pak. Goed he, dat we geen namen noemen. Ook begeleiders die op het randje bivakkeerden..

Nu gauw aan tafel!!

Lees verder