Leden MR

Anke Oosterhuis ouder
Inge Vuijk ouder
Patricia Dooren leerkracht
Stefanie de Nekker leerkracht

Tijdens de zakelijke ouderavond van de OR, in oktober, worden de MR-leden voor de volgende periode benoemd. In 2017-2018 zijn beide ouders aftredend en niet herkiesbaar.

Namens onze Medezeggenschapsraad heeft Patricia Dooren (personeelsgeleding) zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, voor het onderwijsteam Oosterveldschool en KC de Vuursteen, de oudergeleding wordt voorzien uit de MR van Oosterveldschool. Bij deze mensen kunt u terecht voor informatie m.b.t. de samenstelling van de GMR.

Leden MR-OT