Medezeggenschap

Leden MR

Paulien Bisschop ouder
Jalien Middelbrink ouder
Patricia Dooren leerkracht
Marion van Ravensberg leerkracht

Namens onze Medezeggenschapsraad heeft Patricia Dooren (personeelsgeleding) zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, voor het onderwijsteam Oosterveldschool en KC de Vuursteen, de oudergeleding wordt voorzien uit de MR van Oosterveldschool, Barbara Tuin. Bij deze mensen kunt u terecht voor informatie m.b.t. de samenstelling van de GMR.