Medezeggenschap

Leden MR

Paulien Bisschop ouder
Jeroen Pit ouder
Patricia Dooren leerkracht
Hennie Bijzitter leerkracht

Namens onze Medezeggenschapsraad heeft Patricia Dooren (personeelsgeleding) zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, voor het onderwijsteam Oosterveldschool en KC de Vuursteen, de oudergeleding wordt voorzien uit de MR van Oosterveldschool, Barbara Tuin. Bij deze mensen kunt u terecht voor informatie m.b.t. de samenstelling van de GMR.