Medezeggenschap

Leden MR

Vera van Dalen ouder
Jeroen Pit ouder
Erica Gelderblom leerkracht
Josine Bergman leerkracht

Namens onze Medezeggenschapsraad heeft Rosalie Mones (personeelsgeleding) zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, voor het onderwijsteam Oosterveldschool en KC de Vuursteen, de oudergeleding wordt voorzien uit de MR van Oosterveldschool, Jeroen Wesselo. Bij deze mensen kunt u terecht voor informatie m.b.t. de samenstelling van de GMR.