Leden MR

Anke Oosterhuis ouder
Inge Vuijk ouder
Patricia Dooren leerkracht
Stefanie de Nekker leerkracht

Namens onze Medezeggenschapsraad heeft Patricia Dooren (personeelsgeleding) zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, voor het onderwijsteam Oosterveldschool en KC de Vuursteen, de oudergeleding wordt voorzien uit de MR van Oosterveldschool. Bij deze mensen kunt u terecht voor informatie m.b.t. de samenstelling van de GMR.

Leden MR-OT