'Samen - leren, werken en spelen'

Nieuwsbrieven

We brengen ouders aan het begin van elke periode (van vakantie tot vakantie), middels de nieuwsbrief,  op de hoogte van het wel en wee op KC de Vuursteen. De nieuwsbrief wordt via ParnasSys aan alle ouders verzonden. Voor korte berichten en foto’s wordt er gebruik gemaakt van het communicatiemiddel, Parro.

Nieuwsbrieven 2021-2022

Nieuwsbrief november december 2021

Nieuwsbrief september oktober 2021

Nieuwsbrief november december 2021

Nieuwsbrief januari februari 2022

Nieuwsbrief maart april 2022

Nieuwsbrief april mei 2022

Nieuwsbrief juni – juli 2022