'Samen - leren, werken en spelen'

Nieuwsbrieven

We brengen ouders aan het begin van elke periode (van vakantie tot vakantie), middels de nieuwsbrief,  op de hoogte van het wel en wee op KC de Vuursteen. De nieuwsbrief wordt via ParnasSys aan alle ouders verzonden. Voor korte berichten en foto’s wordt er gebruik gemaakt van het communicatiemiddel, Parro.

Nieuwsbrieven 2022- 2023

Nieuwsbrief 1 oktober- september 2022

Nieuwsbrief 2 november-december 2022

Nieuwsbrief 3 januari – februari 2023

Nieuwsbrief 4 maart – april