'Leerlingeninitiatief'

Leden LR

Van de groepen 4 t/m 8 zijn kinderen vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Zij hebben regelmatig overleg met  juf Josine Bergman. In de herfst van het schooljaar wordt de nieuwe leerlingenraad gekozen.

Leerlingenraad 2023-2024

Kyano Jubitana groep 3
Marijn Bastiaansen groep 4
Elin Idserda groep 5
Benthe Marcelis groep 6
Julian Derks groep 7
Mirco Oosting groep 8