'Leerlingeninitiatief'

Leden LR

Van de groepen 4 t/m 8 zijn kinderen vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Zij hebben regelmatig overleg met juf Hennie Bijzitter en juf Antje van de Berg. In de herfst van het schooljaar wordt de nieuwe leerlingenraad gekozen.

 

groep 8
groep 7
groep 6
groep 5
groep 4