'... het ontsteken van een vlam' (Plutarchus)
'Werken met Snappet'
'Lunch in het amfitheater'

De school

Kindcentrum ‘de Vuursteen’ bevindt zich centraal in het dorp Wapserveen en maakt deel uit van de bebouwde kom. Het kindcentrum wordt omgeven door het voetbal- en korfbalveld en een grasveld, dat in de schoolpauzes en buitenschoolse opvang ook door de kinderen gebruikt wordt. Kindcentrum ‘de Vuursteen’ wordt omgeven door het dorpsplein, de ontmoetingsplek binnen het dorp. Er is een centrale ingang gecreëerd voor de Wiekslag, de kinderopvang en de basisschool. De omgeving van kindcentrum ‘de Vuursteen’ heeft een landelijk karakter. De verkeerssituatie in de directe omgeving van het kindcentrum levert geen problemen op. De kinderen die buiten de bebouwde kom wonen, kunnen via het verplicht fietspad naar school fietsen.