'... het ontsteken van een vlam' (Plutarchus)

Het Kindcentrum

Alles onder één dak, voor kinderen van 0 tot 12 jaar Kindcentrum de Vuursteen, waarin de basisschool en  kinderopvang KaKa hand in hand werken aan de ontwikkeling van de kinderen. KaKa biedt kleinschalige en professionele opvang in en om de school. Voor de allerjongsten is er kinderopvang en voor de kinderen van 2 tot 4 jaar is er enkele dagdelen per week peuterspeelzaal. Daarnaast is er een 3+ groep waarin kinderen eens per week in groep 1 meedraaien om de overgang naar de basisschool vloeiend te laten verlopen.

Onderwijs in beweging Goed onderwijs is voor ons: onderwijs waarbij kinderen maximaal betrokken zijn, zich voortdurend ontwikkelen en waarbij ze zich goed voelen. Het onderwijs is afgestemd op de individuele ontwikkeling van het kind. Leerkrachten geven les in kleine (combinatie) groepen. Hierdoor is er ruimte voor individuele aandacht en leren kinderen zelfstandig werken. De kracht van kindcentrum de Vuursteen is dat er veel contact is tussen de groepen. Kinderen hebben zo de kans van zowel leeftijdsgenootjes als kinderen uit andere groepen te leren.

Ouders in beweging Ouders zijn actief betrokken bij school en deelgenoot van de ontwikkeling van hun kind. Afstemming tussen leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders vindt doorlopend plaats. Daarnaast vervullen ouders, grootouders en dorpsgenoten een actieve en ondersteunende rol binnen de brede school.

Wapserveen in beweging Het kindcentrum De Vuursteen, gelegen in een groene omgeving, is onder één dak gevestigd met het multifunctioneel centrum De Wiekslag. Samen vormen zij het kloppend hart van Wapserveen. Hierdoor beschikt de school over de extra ruimte en faciliteiten die De Wiekslag biedt en is de sportzaal binnen handbereik. Ook is een actieve samenwerking met het verenigingsleven en de vele ondernemers die Wapserveen rijk is. Gezamenlijk worden allerlei activiteiten georganiseerd.

Centraal gelegen in het dorp Kindcentrum ‘de Vuursteen’ bevindt zich centraal in het dorp Wapserveen en maakt deel uit van de bebouwde kom. Het kindcentrum wordt omgeven door het voetbal- en korfbalveld en een grasveld, dat in de schoolpauzes en buitenschoolse opvang ook door de kinderen gebruikt wordt. Kindcentrum ‘de Vuursteen’ wordt omgeven door het dorpsplein, de ontmoetingsplek binnen het dorp. Er is een centrale ingang gecreëerd voor de Wiekslag, de kinderopvang en de basisschool. De omgeving van kindcentrum ‘de Vuursteen’ heeft een landelijk karakter. De verkeerssituatie in de directe omgeving van het kindcentrum levert geen problemen op. De kinderen die buiten de bebouwde kom wonen, kunnen via het verplicht fietspad naar school fietsen.